Machinery Machinery Machinery Machinery

Company

Η LAD Machines & Equipments C.O. ιδρύθηκε το 2000 σαν μια εταιρία εισαγωγής μηχανημάτων και ακατέργαστων υλικών για εταιρίες εκτυπώτικών λύσεων. Οι κύριες εισαγωγές γίνονται απο χώρες όπως η Κίνα, Hong Kong, Ινδία, Ταιβάν και Κορέα.

H εταιρεία τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στην εισαγωγή και προώθηση στην ελληνική αγορά μαγνητικών και αλλών παρεμφερών προϊόντων για την κατασκευή διαφημιστικών δώρων και διαφόρων άλλων εφαρμογών.

Είναι η μοναδική που μπορεί να ανταπεξέλθει σε ζήτηση και ποικιλία σε οτιδήποτε αφορα τον μαγνήτη ως πρώτη ύλη .Καθώς επίσης και να ενημερώσει τον εκάστοτε πελάτη για την εφαρμογή και χρησιμότητα του κάθε υλικού.Σε συνάρτηση με τις πολύ ανταγωνιστικές της τιμές την κάνουν πρωτοπόρο στον συγκεκριμένο τομέα.